Har du sett noe lignende før? En grådig hund løste et familiemysterium når han endelig hostet opp sin eiers giftering – fem år etter at det forsvant. Hunden har gjennom hele sitt liv spist ulike gjenstander man ikke skal spise, men eieren har sett det